Hvem er Bille Aps?
LinkedIN
Kontakt
Statsautoriseret revisionsanpartselskab.
Jeg tilbyder revisions-, regnskabs- og skattemæssig assistance til erhvervsdrivende, hvor ejer og daglig leder er samme person. Rådgivningen ydes til virksomheden samtidig med at ejerens forhold iagttages for derigennem at sikre optimal skatteplanlægning.
http://www.linkedin.com/in/srbille
Bille ApS Statsautoriseret revisor
CVR-nr. 33 64 94 52
Rådmandsgade 55
2200 København N
Telefon: 51 84 88 87
Mail: fb@srbille.dk